Školení

V rámci vzdělávání se zaměřujeme na vnitrofiremní školení, kdy jsou všechna školení organizována a uzpůsobena potřebám klientů. Do portfolia námi pořádaných kurzů patří jak kurzy zaměřené pouze na zvládnutí aplikací/systémů, tak kurzy, které kombinují výuku softskills a využití IS/IT.

Námi organizované kurzy lze rozdělit do 4 skupin:

  • uživatelské kurzy – kurzy zaměřené na zvládnutí jednotlivých aplikací či operačních systémů, většina těchto kurzů má dvě úrovně znalostí – začátečníci a pokročilí
  • kombinované kurzy – kurzy kombinující měkké dovednosti (softskills) a jejich rozvoj s využitím podpory prostředků IS/IT
  • profesně zaměřené kurzy – kurzy, které jsou svou koncepcí zaměřeny přímo na potřeby jednotlivých profesí
  • manažerské kurzy – kurzy zaměřené na metodiku řízení IT

Výhody našich školení

  • flexibilní osnovy kurzů a školení, které se vždy upravují podle potřeb a přání klienta
  • mobilní učebna – kurzy lze pořádat i přímo v prostorách klienta
  • individuální přístup k účastníkům školení
  • elektronické konzultace po absolvování kurzů